Fakta om skytte

Jag är en SH2-skytt vilket innebär att man är svag eller har ett handikapp som gör att man inte kan hålla i geväret, då får du lägga geväret på ett stöd, en såkallad klyka. Beroende på styrka och balans har man olika hårdhet på klykans fjäder, jag har den hårdaste fjädern.

Mina grenar

R4 (Luftgevär stående 10 m)

I grenen R4 skjuter man 60 skott på 75 min. När man skjutit 60 skott (Grundomgång) går 8:a vidare till final. I R4 får man ej ha något stöd för armbågarna.

R5 (Luftgevär liggande 10 m)

I grenen R5 skjuter man 60 skott på 60 min. När man skjutit 60 skott (Grundomgång) går 8:a vidare till final. I R5 får man ha stöd för armbågarna.

R9 (Krutgevär liggande 50 m)

I grenen R9 skjuter man 60 skott på 60 min. När man skjutit 60 skott (Grundomgång) går 8:a vidare till final. I R9 får man ha stöd för armbågarna.

Luftgevär

Tavlan sitter 140 cm (+–5 cm) från marken. Tavlan är indelad 1-10, där 10:an är 0,5 mm. Siftrorna 1-10 är i sin tur uppdelade i 10 delar. För att ha en chans att gå till final behöver man snitta 10,5 eller mer per skott.

Finalen

I finalen nollställs poängen, så alla i finalen har samma chans att vinna. När man har tågat in och kommit till sin plats börjar förberedelse och provskottstiden (5 min). Efter denna tid lägger man ner geväret och man blir presenterad för publiken. När alla finalister är presenterade börjar en ny förberedelsetid (2 min) ej provskott. 

I finalen skjuts 24 skott och man börjar att skjuta 2 serier med 5 skott på 250/150 sek. Efter 5-skottserierna skjuter man singelskott på 50/30 sek. Efter totalt 12 skott börjar utslagningen där skytten med sämst poäng åker ur finalen. Detta sker efter varannat skott tills guld och silvermedaljgörena är korade. Skulle två eller flera har lika låga poäng vid utslagning skjuts skiljeskott.

Mellan 5-skottsserierna och singelskotten rapporterar speakern ställningen.

Krutgevär

Tavlan sitter 75 cm (+–50 cm) från marken. Tavlan är indelad 1-10, där 10:an är 10,5 mm. Siftrorna 1-10 är i sin tur uppdelade i 10 delar. För att ha en chans att gå till final behöver man snitta 10,4 eller mer per skott.

Finalen

I finalen nollställs poängen, så alla i finalen har samma chans att vinna. När man har tågat in och kommit till sin plats börjar förberedelse och provskottstiden (5 min). Efter denna tid lägger man ner geväret och man blir presenterad för publiken. När alla finalister är presenterade börjar en ny förberedelsetid (2 min) ej provskott. 

I finalen skjuts 24 skott och man börjar att skjuta 2 serier med 5 skott på 150 sek. Efter 5-skottserierna skjuter man singelskott på 30 sek. Efter totalt 12 skott börjar utslagningen där skytten med sämst poäng åker ur finalen. Detta sker efter varannat skott tills guld och silvermedaljgörena är korade. Skulle två eller flera har lika låga poäng vid utslagning skjuts skiljeskott.

Mellan 5-skottsserierna och singelskotten rapporterar speakern ställningen.