Fakta om skytte

Jag är en SH2-skytt vilket innebär att man är svag eller har ett handikapp som gör att man inte kan hålla i geväret, då får du lägga geväret på ett stöd, en såkallad klyka. Beroende på styrka och balans har man olika hårdhet på klykans fjäder, jag har den hårdaste fjädern. 

Jag skjuter luftgevär 10 meter. Tavlan sitter 140 cm (+–5 cm) från marken. Tavlan är indelad 1-10, där 10:an är 0,5 mm. Siftrorna 1-10 är i sin tur uppdelade i 9 delar. För att ha en chans att gå till final behöver man snitta 10,5 eller mer per skott. 

Final

I finalen börjar alla om på 0 poäng. Först föreberedelse och provskott i 8 min sedan ska man lägga ner geväret och bli presenterade av speakern. När speaker är klar har man 2 min provskott. Nu startas finalen. Först skjutar man 5 skott på 250 Sek. Nu rapporterar speakern ställningen. Sen skjuter man 5 skott på 250 Sek. Rapportering av speakern. Nu skjuter man 1 skott på 50 sek. Rapportering av speakern. Sen skjuter man 1 skott på 50 sek. Den skytt som har lägst poäng åker ut. Från och men nu åker man ut efter varannat skott. Om två eller fler har lika låga poäng vid utslagning skjuts skiljeskott. 24 skott krävs för att skilja på silver och guld.

Dessa klasser skjuter jag

R4: I klassen R4 skjuter vi 60 skott på 75 min. När man skjutit 60 skott (Grundomgång) går 8:a vidare till final. I R4 får man ej ha något stöd för armbågarna.

R5: I klassen R5 skjuter vi 60 skott på 60 min. När man skjutit 60 skott (Grundomgång) går 8:a vidare till final. I R5 får man ha stöd för armbågarna.